Aiyu Jelly Powder – อ้ำยยูเจลลี่พำวเดอร์

sGERceeQ
98445884_2573119742943579_5345581820622667776_o

Aiyu Jelly Powder – อ้ำยยูเจลลี่พำวเดอร์

฿32.00

SKU: G-007-3 Category:

Description

AIyu Jelly Powder (Honey moni Brand)
อ้ายหยู่เจลลี่พาวเดอร์ หรือผงวุ้นคาราจีแนนและลูคัสบีนสำเร็จรูป ไว้สำหรับทำเจลลี่
.
#วิธีทำ อ้ายหยู่เจลลี่
เทผงอ้ายหยู่เจลลี่พาวเดอร์ 1 ซอง ลงในปริมาณน้ำร้อนปริมาตร 300-400 มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน ตั้งไว้ให้เย็นแล้วนำเข้าตู้เย็นรอขึ้นรูป หากต้องการทำ “#เจลลี่ยูซุ” สามารถเพิ่มน้ำส้มยูซุ 100% 40มิลลิลิตร และน้ำเชื่อมฟรุกโตส 70มิลลิลิตร

You've just added this product to the cart: