งาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2020

งาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2020

พบกับ Yuzu House by Honey moni ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ส้มยูซุ

จากญี่ปุ่น ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมมาพบกันได้ที่งาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2020

#บูธ 2-BB35 Hall 2 อาคาร Challenger @อิมแพ็คเมืองทองธานี

THAIFEX – ANUGA ASIA 2020

ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2563

วันที่22-25 กันยายน 2020 ⏰10.00 – 18.00 น. (วันเจรจาการค้า )

วันที่ 26 กันยายน 2020 ⏰10.00 – 20.00 น. (วันจำหน่ายปลีก)